Jaký je život po rozvodu?

Podle statistických údajů statistického úřadu se rozvádí okolo 50 % párů. Rozvedené páry obvykle spolu setrvají po dobu nejvýše 13 let. Tato smutná data nám pokládají otázku: proč se rozvádíme? Proč se někteří z nás stále vdávají, navzdory alarmujícím číslům?
pohádaný pár na posteli

·        Místo manželství, soužití

Data také ukazují, že rozvedení lidé se jen zřídka rozhodnou znovu oženit. Místo toho žijí společně v partnerstvích, která, i když jsou neformální, bývají silná a trvalá. Vdáváme se hlavně kvůli dětem. Chceme je vychovávat ve stereotypní rodině, tedy v systému, který je spojen s bezpečností a standardem. Bohužel touha vytvořit domov pro potomstvo nestačí.
Nejběžnějším důvodem pro podání žádosti o rozvod jsou „rozdílné povahy“. Lidé tvrdí, že je manželství zklamalo, jejich každodenní rutina byla ohromující a partner se ukázal být jiný, než si původně mysleli. Jak však psychologové říkají, tento nesoulad je nejčastěji způsoben neprůhlednou a nesprávnou komunikací. Milenci rychle zapomínají, že o vztah je třeba se starat v každé fázi, a nejdůležitější je to, kolik úsilí vynaložíte ve druhé fázi vztahu, nazvané zamilovanost. Pokud se ujistíte, že jste více spojeni než rozděleni, objevíte nové věci společně a sdílíte zkušenosti, které jsou příjemné i obtížné, pak máte větší šanci, že vám třetí fáze vztahu, nazvaná přátelská fáze, nepřinese zklamání.
Páry po rozvodu se proto rozhodnou pro partnerství a prohlásí, že pro lásku není potřeba žádný papír. Ve vztahu k sobě mají menší očekávání a předpokládají, že nakonec všechno někdy skončí. Důkaz emoční zralosti je přesvědčení, že nejdůležitější je zaměření se na přítomnost a hluboká vděčnost za to, co je. Společným důvodem rozvodu je právě to, že partneři měli příliš mnoho očekávání a byli příliš zaměřeni na iluzorní budoucnost. Takový život však dříve či později přináší zklamání.
animované siluety dvou lidí sedících k sobě zády

·        S větší opatrností

Rozvedené ženy vstupují do nových vztahů snadněji než muži. Bez ohledu na funkci a sociální postavení jsme bytosti, které potřebují vytvořit a postavit domov. Naproti tomu ženy, které jsou již matkami, obvykle nejdřív přemýšlejí o dítěti a potom o novém partnerovi. Z tohoto důvodu často odmítají vstoupit do nového vztahu. Pokud se rozhodnou, jsou opatrnější.

Přeprava jízdních kol osobními auty

Zvažujeme-li přepravu jízdních kol osobním vozem, máme k dispozici hned několik možností. Tou úplně nejjednodušší je, když disponujeme dostatečně velkým vozem a kola je možné bezpečně uložit dovnitř vozu, do zavazadlového prostoru. Tuto možnost má jen malá část z nás, velká většina musí kola vozit vně automobilu.
Obecně lze říci, že při výběru nosičů je potřeba zvážit nutnost uzamykacích mechanismů kol, je vhodnější pořídit nosiče s vyššími bezpečnostními standardy, vybavené certifikáty.auto kola příroda
Podle způsobu uchycení nosičů kol k vozu rozlišujeme tři základní provedení. Každé z nich má svoje výhody i nevýhody, záleží tedy na jejich zvážení a každý si vybere, co mu nejvíce vyhovuje.
Nejdéle a nejvíce využívané jsou střešní nosiče, lze říci, že jsou i cenově nejdostupnější, bereme-li v úvahu jejich cenu bez příčníků. Většinou je využíváme i v zimě se střešním boxem nebo s nosiči lyží. Na střechu je možné většinou umístit 4 kola, ale je možné pořídit nosič jen pro jedno nebo dvě kola. Výhodou je, že střešní nosiče nejsou při skladování náročné na prostor a při výměně vozu je jednoduše zase namontujeme na příčníky. Nevýhodou může být instalace kol na střechu vozu, zvláště pro méně fyzicky zdatné a ne vysoké jedince.
Nosič kol na tažné zařízení umožní přepravu až čtyř kol, celý náklad má menší aerodynamický odpor než převoz kol na střeše vozu, tím přispívá k nižší spotřebě paliva. Má sklopný mechanismus, který umožní přístup do zavazadlového prostoru. Jeho instalace je jednoduchá. Za negativa můžeme považovat omezení výhledu zadním oknem vozu a vyšší pořizovací cenu.hory cyklista řeka
Několik kol uveze i nosič na páté dveře, jeho instalace a upevnění kol není nijak náročné. Pořizovací cena je také příznivá. Tento nosič však není univerzální, je nutné jej pořídit podle konkrétního typu vozu. Také musíme počítat s tím, že kufr vozu je při přepravě kol nepřístupný.

Co je plevel?

Asi si nikdo nepřeje, aby se jeho záhonky proměnily v zarostlý prales, zvláště když je zde pohled přes plot na sousedovu zahradu, kde jsou záhonky vzorně odplevelené. Co je vlastně plevel? Vše, co roste tam, kde nemá, ale pozor i plevel je užitečný v naší kuchyni. Plevel roste všude, roste ve spárách mezi dlažbou terasy, na upravených záhonech se zeleninou nebo květinami, nežádoucí je v našem skoro nůžkami stříhaném anglickém trávníku.plevel v rukách.jpg

Škodlivost plevelů

Někdo považuje plevele za závažnější ohrožení, než je škodlivost chorob a škůdců. Jak tedy škodí? Jejich škodlivost je dána tím, že námi opečovávané rostlině konkurují, a to spotřebou nejen vody a živin, ale také světla. Zároveň umožňují šíření chorob, protože řada škůdců je jejich hosty. Nebezpečnost je i v tom, že semena plevelů si v půdě našich záhonů uchovávají dlouhou životnost, a navíc nepravidelnou klíčivost, kterou vždy překvapí. Také mají krátkou vegetační dobu, a tak znovu a znovu doplňují zásobu svých semen do půdy. A jejich semena jsou také rozšiřována živočichy, jako jsou ptáci, ale i vodou, větrem, nevyzrálým kompostem, a hlavně čerstvým hnojem.

Agrotechnické opatření

Jedním ze způsobů, jak vítězit v ochraně proti plevelům, je cílevědomé střídání kultur a občasné do výsadby zařazení hustě zapojených porostů. Ty plevelům konkurují a kontrolují jejich rozmnožovací schopnost. Dosti účinné je časté okopávání plodin.kopřivy na zahradě.jpg

Herbicidy

U zásahu herbicidy si musíme uvědomit, že k tomu, aby byl dostatečně účinný a efektivní i při minimální dávce, tak je třeba dbát, aby byl neškodný pro pěstovanou plodinu. Také musí použitý prostředek odpovídat druhu plevelů, a být použitý za vhodných povětrnostních a vláhových podmínek. Je nutné mít i ohled na následnou plodinu. Také je nutné v případě velkých ploch dodržovat především dávku účinné látky na jednotku plochy. V každém případě, tak jak u všech chemických prostředků, je vždy nutné se řídit návodem výrobce.