Jaký je život po rozvodu?

Podle statistických údajů statistického úřadu se rozvádí okolo 50 % párů. Rozvedené páry obvykle spolu setrvají po dobu nejvýše 13 let. Tato smutná data nám pokládají otázku: proč se rozvádíme? Proč se někteří z nás stále vdávají, navzdory alarmujícím číslům?
pohádaný pár na posteli

·        Místo manželství, soužití

Data také ukazují, že rozvedení lidé se jen zřídka rozhodnou znovu oženit. Místo toho žijí společně v partnerstvích, která, i když jsou neformální, bývají silná a trvalá. Vdáváme se hlavně kvůli dětem. Chceme je vychovávat ve stereotypní rodině, tedy v systému, který je spojen s bezpečností a standardem. Bohužel touha vytvořit domov pro potomstvo nestačí.
Nejběžnějším důvodem pro podání žádosti o rozvod jsou „rozdílné povahy“. Lidé tvrdí, že je manželství zklamalo, jejich každodenní rutina byla ohromující a partner se ukázal být jiný, než si původně mysleli. Jak však psychologové říkají, tento nesoulad je nejčastěji způsoben neprůhlednou a nesprávnou komunikací. Milenci rychle zapomínají, že o vztah je třeba se starat v každé fázi, a nejdůležitější je to, kolik úsilí vynaložíte ve druhé fázi vztahu, nazvané zamilovanost. Pokud se ujistíte, že jste více spojeni než rozděleni, objevíte nové věci společně a sdílíte zkušenosti, které jsou příjemné i obtížné, pak máte větší šanci, že vám třetí fáze vztahu, nazvaná přátelská fáze, nepřinese zklamání.
Páry po rozvodu se proto rozhodnou pro partnerství a prohlásí, že pro lásku není potřeba žádný papír. Ve vztahu k sobě mají menší očekávání a předpokládají, že nakonec všechno někdy skončí. Důkaz emoční zralosti je přesvědčení, že nejdůležitější je zaměření se na přítomnost a hluboká vděčnost za to, co je. Společným důvodem rozvodu je právě to, že partneři měli příliš mnoho očekávání a byli příliš zaměřeni na iluzorní budoucnost. Takový život však dříve či později přináší zklamání.
animované siluety dvou lidí sedících k sobě zády

·        S větší opatrností

Rozvedené ženy vstupují do nových vztahů snadněji než muži. Bez ohledu na funkci a sociální postavení jsme bytosti, které potřebují vytvořit a postavit domov. Naproti tomu ženy, které jsou již matkami, obvykle nejdřív přemýšlejí o dítěti a potom o novém partnerovi. Z tohoto důvodu často odmítají vstoupit do nového vztahu. Pokud se rozhodnou, jsou opatrnější.

Vztahy v širší rodině

Rodina by se měla vždycky podporovat a pomáhat si. V nejbližší rodině to většinou dodržujeme. Udržujete ale vztahy i s širší rodinou? Všechny babičky, tetičky, strýčkové, bratranci i sestřenice patří do vaší rodiny a vztahy s nimi jsou opravdu důležité. Jak udržovat vztahy v širší rodině?

stíny na trávě

·         Pravidelně se scházejte

Pravidelné rodinné schůzky jsou důležitým utužováním rodinných vztahů. Je důležité se scházet především při příjemných příležitostech, jako jsou narozeniny, svatby a letní oslavy. Širší rodiny se často totiž scházejí jen na pohřbech, kterých samozřejmě s přibývajícím věkem přibývá. Často si pak spojují vztah s určitým členem rodiny právě s těmito neradostnými událostmi.
tři ženy – rodina

·         Udržujte kontakt

Občas si zavolejte, zajděte s příbuznými jen tak na kafe, mějte je na facebooku, prostě je nevyčleňte ze svého života. Ano, není to vždycky zrovna jednoduché, ale rodinné vztahy jsou opravdu důležité pro naši psychiku, a pokud je neudržujeme, zbytečně se ochuzujeme o důležitou součást našeho života.

·         Proč vlastně vztahy udržovat

Rodinu si člověk nevybírá, takže v širší rodině často vznikají konflikty, které mnohdy eskalují až do velkých problémů. Vztahy širší rodiny se často podceňují, ale vězte, že se vám dobré vztahy mohou hodit. Výhodou dobrých vztahů je, že si můžete vždy pomoci navzájem, na světě tím pádem nezůstanete sami ať se děje cokoli. Širší rodina je navíc dost často nositelem důležitých vědomostí o vašich předcích a zároveň i vzpomínek na vaše dětství.
babička a vnuk

Další důvod, pro udržování dobrých vztahů jsou naši starší rodinní příslušníci. Naše babičky a prababičky opravdu špatně nesou, pokud je rodina rozhádaná, děti si mezi sebou nerozumí, vnoučata a pravnoučata neznají své tety a strýce. Senioři často vnímají rodinu jako velice důležitou a nesoulad si kladou za vinu. Často hledají chyby ve výchově svých dětí. Snažte se tedy udržovat dobré vztahy už kvůli nim.