Vztahy v širší rodině

Rodina by se měla vždycky podporovat a pomáhat si. V nejbližší rodině to většinou dodržujeme. Udržujete ale vztahy i s širší rodinou? Všechny babičky, tetičky, strýčkové, bratranci i sestřenice patří do vaší rodiny a vztahy s nimi jsou opravdu důležité. Jak udržovat vztahy v širší rodině?

stíny na trávě

·         Pravidelně se scházejte

Pravidelné rodinné schůzky jsou důležitým utužováním rodinných vztahů. Je důležité se scházet především při příjemných příležitostech, jako jsou narozeniny, svatby a letní oslavy. Širší rodiny se často totiž scházejí jen na pohřbech, kterých samozřejmě s přibývajícím věkem přibývá. Často si pak spojují vztah s určitým členem rodiny právě s těmito neradostnými událostmi.
tři ženy – rodina

·         Udržujte kontakt

Občas si zavolejte, zajděte s příbuznými jen tak na kafe, mějte je na facebooku, prostě je nevyčleňte ze svého života. Ano, není to vždycky zrovna jednoduché, ale rodinné vztahy jsou opravdu důležité pro naši psychiku, a pokud je neudržujeme, zbytečně se ochuzujeme o důležitou součást našeho života.

·         Proč vlastně vztahy udržovat

Rodinu si člověk nevybírá, takže v širší rodině často vznikají konflikty, které mnohdy eskalují až do velkých problémů. Vztahy širší rodiny se často podceňují, ale vězte, že se vám dobré vztahy mohou hodit. Výhodou dobrých vztahů je, že si můžete vždy pomoci navzájem, na světě tím pádem nezůstanete sami ať se děje cokoli. Širší rodina je navíc dost často nositelem důležitých vědomostí o vašich předcích a zároveň i vzpomínek na vaše dětství.
babička a vnuk

Další důvod, pro udržování dobrých vztahů jsou naši starší rodinní příslušníci. Naše babičky a prababičky opravdu špatně nesou, pokud je rodina rozhádaná, děti si mezi sebou nerozumí, vnoučata a pravnoučata neznají své tety a strýce. Senioři často vnímají rodinu jako velice důležitou a nesoulad si kladou za vinu. Často hledají chyby ve výchově svých dětí. Snažte se tedy udržovat dobré vztahy už kvůli nim.

 

5/5 - (1 vote)